ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΣΗ – ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΣΗ

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΣΗ – ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΣΗ

Με ένα λεπτό τηλεσκόπιο, που εισέρχεται στην ενδομητρική κοιλότητα είναι εφικτό να την δούμε και να παρέμβουμε στοχευμένα στη βλάβη

Όφελος

  • Στοχευμένες βιοψίες από το ενδομήτριο
  • Μικρότερος τραυματισμός του υγειούς ενδομητρίου
  • Ολική εξαίρεση ενδομητρικών πολυπόδων ( μικρότερη πιθανότητα υποτροπής)

Ενδείξεις

  • Ο έλεγχος της ενδομήτριας κοιλότητας για παθολογικά ευρήματα
  • Αντιμετώπιση γνωστού παθολογικού προβλήματος

Διαδικασία επέμβασης

Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Για την πραγματοποίηση ι υστεροσκόπησης της η ασθενής θα τοποθετηθεί σε θέση λιθοτομής (ξαπλωμένη στο χειρουργικό κρεβάτι με τα πόδια σηκωμένα και ανοιχτά) (Εικόνα 1). Αρχικά θα καθαρισθεί η γενετική περιοχή, θα καθετηριασθεί και θα αδειάσει η ουροδόχος κύστη και θα γίνει κλινική εξέταση. Στη συνέχεια, με γυναικολογικές βάλβες θα ανοιχθούν τα κολπικά τοιχώματα, θα εντοπισθεί και θα συλληφθεί ο τράχηλος με ειδικές λαβίδες και θα ακολουθήσει η υστεροσκόπηση. Η υστεροσκόπηση (Εικόνα 2) είναι η διαδικασία όπου ένα λεπτό τηλεσκόπιο, που συνδέεται με μία κάμερα και μία φωτεινή πηγή, εισέρχεται στην ενδομητρική κοιλότητα. Κατά την υστεροσκόπηση μπορεί να λυθούν συμφύσεις, να αφαιρεθούν πολύποδες και μικρά ινομυώματα και να ληφθούν βιοψίες. Μετά θα γίνει έλεγχος αιμόστασης

Τα ξέσματα στη συνέχεια αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Τα δείγματα θα τοποθετηθούν σε διάλυμα φορμόλης και θα αποσταλούν μέσα σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία. Το αποτέλεσμα της βιοψίας παραλαμβάνεται από τον ιατρό και ενημερώνεται ο ασθενής.

Μετά την πράξη συστήνεται η ανάπαυση, η καλή τοπική υγιεινή, η αποφυγή της σεξουαλικής επαφής και της κολύμβησης για μικρό χρονικό διάστημα, η σωματική καταπόνηση και η άνετη ένδυση. Η ασθενής μπορεί να χρειαστεί να λάβει αναλγητική αγωγή και αντιβίωση.

Η διαδικασία συνήθως διαρκεί 20 λεπτά. Η ασθενής στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο θάλαμο όπου και θα παραμείνει για μερικές ώρες.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρήσεως και τα χειρουργικά εργαλεία είναι αποστειρωμένα. Τηρούνται όλες οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής του χειρουργικού χώρου και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 1: Θέση γυναικολογικής εξέτασης

Εικόνα 2: Υστεροσκόπηση

Κίνδυνοι / Επιπλοκές

Η διαγνωστική απόξεση ή/και η υστεροσκόπηση είναι επεμβατικές ιατρικές πράξεις. Οι κίνδυνοι και οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες. Παρόλα αυτά κατά την ενάσκηση της ιατρικής επιστήμης και της ως άνω προτεινόμενης ιατρικής πράξης, απροσδόκητοι κίνδυνοι και επιπλοκές μπορεί να συμβούν και μπορεί να χρειαστεί να γίνουν επιπλέων ιατρικές πράξεις. Οι συχνότερες επιπλοκές της εξέτασης είναι η κολπική αιμόρροια που συνήθως σταματάει αυτόματα μετά από μικρό χρονικό διάστημα. Σπανιότερα  μπορεί να γίνει διάτρηση της μήτρας, φλεγμονή την μήτρας, πυόμητρα, τραυματισμός του τραχήλου της μήτρας, των κολπικών τοιχωμάτων, του εντέρου, της ουροδόχου κύστεως, σοβαρή κολπική αιμόρροια, ζάλη, ναυτία, αλλεργική αντίδραση σε κάποιο από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, προλιποθυμικό επεισόδιο, λιποθυμικό επεισόδιο, άλγος στα ισχία, άλγος στη μέση, άλγος από την πίεση στα έσω γεννητικά όργανα, καύσος κατά την ούρηση, εκδορές στο αιδοίο και στην είσοδο του κόλπου.

Σε περίπτωση σοβαρών επιπλοκών μπορεί να χρειαστούν περαιτέρω επεμβατικές πράξεις, π.χ. επί σοβαρής αιμορραγίας μπορεί να χρειαστεί μετάγγιση αίματος.