ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΡ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΪΔΑΚΗΣ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος

Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – University of Nicosia

Δείτε το αναλυτικό βιογραφικό του Δρ. Βαϊδάκη σε τμήματα:

ΤΙΤΛΟΙ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 • Σεξουαλική υγεία / ευεξία (Διδακτορικό)
 • Δημόσια υγεία – Αγωγή και προαγωγή της υγείας (Master)
 • Αισθητική γυναικολογία
 • Υστεροσκόπιση
 • Λαπαροσκοπιση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

 • Διαταραχές Εμμηνόπαυσης
 • Γονιδιακές Παθήσεις του ενδομητρίου (μεταδιδακτορική έρευνα)
 • Υπογονιμότητα

ΣΠΟΥΔΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 1998-2004: Αγγλόφωνο τμήμα Ιατρικής σχολής, Semmelweis της Βουδαπέστης. Βαθμός πτυχίου: Λιαν καλώς (Cum Lauda)
 • 2008-2014: Διδακτορική διατριβή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέμα: Βιολογική και Ψυχολογική διερεύνηση της Σεξουαλικότητας και των Συζυγικών Σχέσεων μετά τη θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου. Βαθμός: Άριστα
 • 2010-2011: Μεταπτυχιακό στην εθνική σχολή δημόσιας υγείας. Θέμα: Διερεύνηση των γνώσεων των μαθητών της Γ’ λυκείου σχετικά με την αντισύλληψη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ειδικότερα τον HPV. Βαθμός : Άριστα
 • 2017-Σήμερα: Μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέμα: Η επίδραση του πολυμορφισμού του γονιδίου των ανδρογόνων στη λειτουργικότητα του ενδομητρίου. Ερευνά σε εξέλιξή

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • Σεπτέμβριος 2019: Level 1 εκπαιδευτικό σεμινάριο στην αισθητική ιατρική, American Academy of Aesthetic Medicine, Budapest, Hungary
 • Μάρτιος 2019: Master course στην Αισθητική γυναικολογία, American Academy of Aesthetic Medicine, Dubai, UAE
 • Δεκέμβριος 2016: Hysteroscopy Intensive Practical Course, Leuven, Belgium
 • Αύγουστος 2016: Fellow και Diploma στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (F.MAS, D.MAS), (200 hours course), World Laparoscopy Hospital, Gurgaon, India.
 • Αύγουστος 2016: Fellowship στις Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, World Laparoscopy Hospital, Gurgaon, India.
 • Νοέμβριος 2008: Advanced life support in obstetrics (GR), Π.Γ.Ν.Α. ‘’Αρεταίειο’’

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Γουδέλη Χ, Καρρέρ ΔΠ, Βαϊδάκης Δ, Παραουλάκης Ι, Δανηλάτος Γ, Τερζάκης Ε.Ο ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. 2o πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής λεμφολογικής εταιρίας
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M.,Sarakinou E., Gialvalis D., Sykiotis K., Kassanos D , Chrelias Ch. The effect of adjuvant treatment on patients undergoing oncoplastic procedures after radical mastectomies. 13th World congress on controversies in obstetrics gynaecology and infertility. November 4-7 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Vaidakis D, Sertedaki  E, Karageorgiou  V, Siristatidis  Autologous platelet‐rich plasma for assisted reproduction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 2. Art. No.: CD013875. DOI: 10.1002/14651858.CD013875
 • Siristatidis  CS, Sertedaki  E, Karageorgiou  V, Vaidakis  D. Endometrial injection of embryo culture supernatant for subfertile women in assisted reproduction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 8. Art. No.: CD013063. DOI: 10.1002/14651858.CD013063.pub2. IF:7.755
 • Nyachieo A, Siristatidis CS, Vaidakis D. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for assisted reproductive technology. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD007618
 • Siristatidis CS, Sertedaki E, Vaidakis D, Dafopoulos K. Endometrial injection of embryo culture supernatant for subfertile women in assisted reproduction. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 6. Art. No.: CD013063
 • Siristatidis CS, Maheshwari A, Vaidakis D, Bhattacharya S. In vitro maturation in subfertile women with polycystic ovarian syndrome undergoing assisted reproduction. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 15;11:CD006606
 • Siristatidis CS, Sertedaki E, Vaidakis D, Varounis C, Trivella M. Metabolomics for improving pregnancy outcomes in women undergoing assisted reproductive technologies. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 16;3:CD011872
 • Siristatidis C, Vaidakis D, Sertedaki E, Martins W. The effect of HPV infection on IVF outcomes: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017 Jun 13
 • Siristatidis CS, Sertedaki E, Vaidakis D. Metabolomics for improving pregnancy outcomes in women undergoing assisted reproductive technologies. Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 23;5:CD011872.
 • Riza E, Chrysi M, Vaidakis D, Angelou A, Kontos M, Pikoulis E. Does socio-economic status in Greece affect participation in cancer screening programmes during the period of financial crisis? J Public Health (2017). doi:10.1007/s10389-017-0793-4
 • Vaidakis D, Moustaki I, Zervas I, Barbouni A, Merakou K, Chrysi MS, Creatsa G, Panoskaltsis T. Knowledge of Greek adolescents on human papilloma virus (HPV) and vaccination: A national epidemiologic study. Medicine (Baltimore). 2017 Jan;96(1):e5287.
 • Siristatidis C, Vaidakis D, Rigos I, Chrelias G, Papantoniou N. Leiomyomas and infertility. Minerva Ginecol. 2016 Jun;68(3):283-96
 • Siristatidis CS, Vogiatzi P, Varounis C, Vaidakis D, Trivella M. Metabolomics for improving pregnancy outcomes in women undergoing assisted reproductive technologies (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011872. DOI: 10.1002/14651858.CD011872
 • Makris GM, Macchiella D, Vaidakis D, Chrelias C, Battista MJ, Siristatidis C. Abdominal tumor in a 14-year-old adolescent: imperforate hymen, resulting in hematocolpos-a case report and review of the literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:429740.
 • Vaidakis D., Panoskaltsis T., Poulakaki N., Kouloura A., Kassanos D., Papadimitriou G., Salamalekis E. Female sexuality after female cancer treatment: a clinical issue. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(6):635-40.
 • Merakou K., Papagiannopoulou A., Chania M., Vaidakis D., Zachos I., Barbouni A. Effectiveness of a Brief Health Education Intervention for Breast Cancer Prevention in Greece under Economic Crisis. International Journal of Caring Sciences 2013 May – August Vol 6 Issue 2
 • Chania M., Papagiannopoulou A., Barbouni A., Vaidakis D., Zachos I., Merakou K. Effectiveness of a Community-Based Health Education Intervention in Cervical Cancer Prevention in Greece. International Journal of Caring Sciences 2013 Jan – April Vol 6 Issue 1
 • Zografos GN, Farfaras AK, Kassi E, Vaidakis DN, Markou A, Kaltsas G, Piaditis G. Laparoscopic resection of pheochromocytomas with delayed vein ligation. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Apr;21(2):116-9
 • Georgiadou D, Zografos GN, Vaidakis D, Avlonitis S, Katopodi A, Tzirakis EN, Sioutos P, Drossos C, Lampropoulou P, Papastratis G. Swordfish bill injury involving abdomen and vertebral column: case report and review. BMC Surg. 2010 Oct 22;10:30.
 • Vaidakis D, Karoubalis J, Pappa T, Piaditis G, Zografos GN. Pancreatic insulinoma: current issues and trends. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2010 Jun;9(3):234-41.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Zografos G. N., Kopanakis N., Vasiliades G., Perysinakis H., Vaidakis D., Avlonitis S., Margaris I., Tsipras I. Pancreatic fistula following distal pancreatectomy: How to prevent. Ελληνική Χειρουργική. Acta chirurgica Hellenica 08/2013; 84(6).(άρθρο στα αγγλικά)
 • Kopanakis N., Katseli A, Vasiliades G., Vaidakis D., Zografos G. Elevated levels of Ca 19-9 and Ca 125 in an amebic cyst mimicking liver cancer. Report of a case. Hellenic Journal of Surgery 2011 Vol. 83, No 4: 210-213
 • Georgiadou D., Perysinakis I., Spyridakis J., Vaidakis D., Avlonitis S., Katopodi A., Zografos N. G. Intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve: Initial experience. Hellenic Journal of Surgery, 2011, Vol. 83, No 3, 115-120
 • Zografos G. N., Vaidakis D., Vasiliadis G., Pappa T., Katseli A., Kopanakis N., Papageorgiou G. Laparoscopic partial cystectomy of a large splenic pseudocyst Hellenic Journal of Surgery, 2010, Vol 82, No 2: 110-113
 • Vaidakis N., Asbestis Ch., Vaidakis D. Male infertility: Psychological aggravation. 2009; vol. 10, No. 1 part two, 91-103

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

 • Vaidakis D, Makris GM, Poulakaki N, Siristatidis C, Battista MJ, Chrelias C, Papantoniou N. «Female sexuality after breast cancer reconstructive surgery: a prospective cohort study.»  ESGO Conference Nice 10/2015 International Journal of Gynecological Cancer
 • Vaidakis D., Makris GM, Zarkadas S., Katsaros Th., Ferenidou F. SEXUALITY IN ELDERLY WOMEN. CLIMACTERIC 2011; 14(Suppl 1): 201
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. EFFECTS OF MENSTRUAL STATUS IN MAMMOGRAPHIC DIAGNOSTIC ACCURACY IN BREAST LESIONS. CLIMACTERIC 2011; 14(Suppl 1): 152
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. SOLID PALPABLE LESIONS AND BREAST CANCER RISK IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: THE IMPORTANCE OF REGULAR CLINICAL BREAST EXAMINATION. CLIMACTERIC 2011; 14(Suppl 1): 152
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M., Chrelias Ch., Sykiotis K., Kassanos D., Salamalekis E. RADIAL SCARS, OUR EXPERIENCE IN DIAGNOSES AND TREATMENT. EJSO 2010 Sept; 36 (9): 861

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Βαϊδάκης Ν., Βαϊδάκης Δ. Η σεξουαλικότητα στην μεγάλη ηλικία.  Εκδόσεις ΒΗΤΑ. Στοιχεία ψυχογηριατρικής. Αθήνα 2011; Σελίδες: 199-214

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (PROCEEDINGS)

 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. SOLID PALPABLE LESIONS AND BREAST CANCER RISK IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: THE IMPORTANCE OF REGULAR CLINICAL BREAST EXAMINATION. MENOPAUSE State of the art- 13th World Congress on Menopause. Rome 2011;
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. EFFECTS OF MENSTRUAL STATUS IN MAMMOGRAPHIC DIAGNOSTIC ACCURACY IN BREAST LESIONS. MENOPAUSE State of the art- 13th World Congress on Menopause. Rome 2011;
 • Vaidakis D., Makris GM, Zarkadas S., Katsaros Th., Ferenidou F. SEXUALITY IN ELDERLY WOMEN. MENOPAUSE State of the art – 13th World Congress on Menopause. Rome 2011;
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M.,Sarakinou E., Gialvalis D., Sykiotis K., Kassanos D., Chrelias Ch. THE EFFECT OF ADJUVANT TREATMENT ON PATIENTS UNDERGOING ONCOPLASTIC PROCEDURES AFTER RADICAL MASTECTOMIES. In Ben- Rafael Z. Editor. 13th World congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility (COGI), Milan 2010; p. 265-268
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M., Sykiotis K., Kassanos D., Salamalekis E., Chrelias Ch. RADIAL SCARS: THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN YOUNGER PATIENTS WITH NON-PALPABLE LESIONS. In Ben- Rafael Z. Editor. 13th World congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility (COGI), Milan 2010; p. 269-273

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – University of Nicosia απο 10/2020 έως σήμερα
 • Κλινικός Εκπαιδευτής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – University of Nicosia απο 3/2020 έως 9/2020
 • Κλινικός Εκπαιδευτής του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου απο 2/2018 έως 12/2019
 • Μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αγωγή και προαγωγή της υγείας. Υπεύθυνος προγράμματος Καθ. Κος.Τούντας
 • Μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο διετές μετεκπαιδευτικό σεμινάριο «ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ». Υπεύθυνος προγράμματος Αν Καθ. Κος.Βαϊδάκης Ν.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό συνέριο Σεξολογίας 2-25 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα. Θέμα εισήγησης: Η επίδραση του γυναικολογικού καρκίνου και του καρκίνου του μαστού στη σεξουαλικότητα
 • Αλγόριθμοι στην Ογκολογία: Χρήσιμοι Σύμμαχοι ή Αυταρχικοί Δικτάτορες; 20-21 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα. Θέμα εισήγησης: Πως διαμορφώνεται ο αλγόριθμος του μαζικού́ πληθυσμιακού́ ελέγχου με βάσει τα νεότερα δεδομένα
 • 11ο Πανελλήνιο συνέδριο ενδοκρινών αδένων. Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009. Θέμα εισήγησης: Μοριακή βιολογία των όγκων επινεφριδίων.
 • 3ο συνέδριο κοινωνικών λειτουργών στην ογκολογία, Αθήνα Ιούνιος 2009. Θέμα εισήγησης: Σεξουαλικότητα και καρκίνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Panoskaltsis T, Vaidakis D, Barbuni N, Merakou K, Zervas J, Kourea-Kremastinou T, Moustaki E, Paraskevaidis E, Creatsas G. National epidemiological study on behaviour, knowledge attitudes of Greek adolescents in relation to sexually transmitted diseases, especially HPV. (Βιβλίο περιλήψεων σελ 79). 8th Congress on women’s Health and Disease. Kos, Greece , 1-3 Septembre 2011
 • Michalitsi V., Vaidakis D., Sioutis D., Rigos I., Minkof A., Papaioannou G., Papantoniou N Fetal biometry: factors that influence learning curves. EUROSON. November 2015, Athens.
 • Vaidakis D, Makris GM, Poulakaki N, Siristatidis C, Battista MJ, Chrelias C, Papantoniou N. «Female sexuality after breast cancer reconstructive surgery: a prospective cohort study.» ESGO 2015. October 2015 Nice
 • Vaidakis D., Goudeli Ch.,Tatsi C., Paraoulakis I., Danilatos G., Terzakis E. Pelvic and para-aortic lymphadenectomy in patients with endometrial cancer: our experience. The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). December 4-7, 2014, Paris, France. http://www.congressmed.com/cogi/images/pdf/COGIParisAbstractBook.pdf
 • Carrer DP.,Chrysi M., Vaidakis D., Paraoulakis J., Goudeli Ch., Terzakis E. Fertility preserving in a 25 years old nulliparous women with endometrial cancer: case report. The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). December 4-7, 2014, Paris, France. http://www.congressmed.com/cogi/images/pdf/COGIParisAbstractBook.pdf
 • Vaidakis D., Goudeli C., Carrer D.P., Tatsi C., Terzakis E. VULVAR CANCER RECURRENCE RATE IN PATIENTS WITH LOCALIZED DISEASE. The 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). December 4-7, 2014, Paris, France. http://www.congressmed.com/cogi/images/pdf/COGIParisAbstractBook.pdf
 • Vaidakis D., Tatsi C., Goudeli C., Danilatos G., Papapanagiotou J., Terzakis E. DOES PELVIC AND PARAORTIC LYMPHADENECTOMY AFFECT THE OVERALL SURVIVOR OF PATIENTS WITH ENDOMETRIAL CANCER? ESGO State of the Art Conference: Follow Up in Gynaecological Malignancies. September 11-13, Torino, Italy.
 • Vaidakis D., Goudeli C., Pilatec L., Danilatos G., Papapanagiotou J., Terzakis E.. FOLLOW UP IN PATIENTS WITH UTERINE LEIOMYOSARCOMAS: OUR 20 YEARS EXPERIENCE ESGO State of the Art Conference: Follow Up in Gynaecological Malignancies. September 11-13, Torino, Italy.
 • Tatsi C., Pilatec L., Vaidakis D., Chatzieleftheriou G., Magiakos G. LONG TERM FOLLOW UP AND FACTORS INFLUENCING THE SURVIVOR IN PATIENTS WITH UTERINE LEIOMYOSARCOMAS: OUR 20 YEARS EXPERIENCE. World Congress on Building Consensus out of Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) & the XII Annual Meeting of the Mediterranean Society for Reproductive Medicine (MSRM), Avril 24-26 2014, Barcelona, Espagne. http://www.comtecmed.com/msrm/2014/group_b.aspx
 • Vaidakis D., Pilatec L., Kouloura A., Tatsi C., Makris G-M. Changes on sexual function after female cancer treatment: the role of relationship quality. World Congress on Building Consensus out of Controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP-COGI), Istanbul, Turuie, le 30 may- Jun 2 2013.
 • Vaidakis D, Kouloura A, Tatsi C, Pilatec L, Poulakaki N. Changes in female sexuality after breast cancer treatment in fertile woman. 15th World Congress on Human Reproduction, Venise, Italie, Mars 2013
 • Vaidakis D, Tatsi C, Pilatec L, Kouloura A, Makris G. Orgasmic changes after gynaecological and breast cancer treatment in woman. 15th World Congress on Human Reproduction, Venise, Italie, Mars 2013
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Kouloura A., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. The mammographic accuracy in patient with newly diagnosed solid palpable breast lesions: Our experience. The 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Lisbon, Lisbonne, Portugal Novembre 2012
 • Vaidakis D., Kouloura A., Zarkadas S., Makris G.M Poulakaki N., Panoskaltsis Th. Hormonal changes in female sexuality after gynecological or breast cancer treatment. The 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Lisbon, Lisbonne, Portugal Novembre 2012
 • Panoskaltsis T, Vaidakis D, Barbouni A, Merakou K, Paraskevaidis E, Creatsas G. HPV vaccine awareness among Greek adolescents: A national epidemiological study. The World Congress on Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP): Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI). Barcelona, Espagne 3 -6 Mai 2012
 • Poulakaki N, Makris G.M, Vaidakis D, Syristatidis Ch, Chrelias Ch1. Arm morbidity after Sentinel node biopsy and axillary lymph node dissection in breast cancer patients. The World Congress on Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP): Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI). Barcelona, Espagne, 3 -6 Mai 2012
 • Vaidakis D., Makris G.M., Poulakaki N., Zarkadas S., Karatrasoglou H., Panoskaltsis Th. Biological and psychological evaluation of female sexuality changes after gynaecological or breast cancer treatment. 15th world congress of gynecological endocrinology. March 7-10/ 2012
 • Panoskaltsis T, Vaidakis D, Barbuni N, Merakou K, Zervas J, Kourea-Kremastinou T, Moustaki E, Paraskevaidis E, Creatsas G. NATIONAL EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON BEHAVIOUR, KNOWLEDGE, ATTITUDES OF GREEK ADOLESCENTS IN RELATION TO SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, ESPECIALLY HPV VIRUS. 15th world congress of gynecological endocrinology. March 7-10/ 2012
 • Vaidakis D., Makris G.M., Zarkadas S., Katsaros T., Ferenidou F. Sexuality in elderly women. 15th world congress of gynecological endocrinology. March 7-10/ 2012
 • Makris G. M., Poulakaki N., Vaidakis D., Syristatidis Ch., Zarkadas S., Chrelias Ch. THE EFFECT OF VARIABLE AND NON-VARIABLE FACTORS ON THE COSMETIC RESULTS IN PATIENTS UNDERGOING ONCOPLASTIC PROCEDURES AFTER RADICAL MASTECTOMIES. The 4th Asia Pacific Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI): Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP). November 24-27, 2011 ( http://www.bcgip.com/2011/late_ additions.aspx)
 • Makris G. M., Poulakaki N., Vaidakis D., Syristatidis Ch., Zarkadas S., Chrelias Ch. HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS AND FOLLOW UP IN PATIENTS WITH PHYLLOIDES TUMORS AND BREAST SARCOMAS. The 4th Asia Pacific Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI): Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP). November 24-27, 2011 (http://www.bcgip.com/2011/late_additions.aspx)
 • Poulakaki N., Makris G.M., Vaidakis D., Syristatidis Ch., Chrelias Ch. COMPARISON OF THE ARM MORBIDITY IN BREAST CANCER PATIENTS TREATED WITH SENTINEL NODE BIOPSY AND AXILLARY LYMPH NODE DISSECTION. 2nd Mediterranean Multidisciplinary oncology forum congress. November 17-20 2011
 • Poulakaki N., Makris G.M., Vaidakis D., Syristatidis Ch., Chrelias Ch.FAMILY TRENDS AFFECTING THE INCIDENCE OF BREAST CANCER. 2nd Mediterranean Multidisciplinary oncology forum congress. November 17-20 2011
 • Panoskaltsis T, Vaidakis D, Barbuni N, Merakou K, Zervas J, Kourea-Kremastinou T, Moustaki E, Paraskevaidis E, Creatsas G. NATIONAL EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON BEHAVIOUR, KNOWLEDGE, ATTITUDES OF GREEK ADOLESCENTS IN RELATION TO SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, ESPECIALLY HPV VIRUS (Abstract book page 74). 17th International meeting of the European Society for Gynaecological Oncology (ESGO). September 11-14 2011
 • Makris G.-M., Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis C., Chrelias C., THE MAMMOGRAPHIC ACCURASY IN PATIENT WITH NEWLY DIAGNOSED SOLID PALPABLE BREAST LESIONS IN RELATION TO MENSTRUAL STATYS. OUR EXPERIENCE (Abstract book page 114).17th International meeting of the European Society for Gynaecological Oncology (ESGO). September 11-14 2011.
 • Panoskaltsis T, Vaidakis D, Barbuni N, Merakou K, Zervas J, Kourea-Kremastinou T, Moustaki E, Paraskevaidis E, Creatsas G. NATIONAL EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON BEHAVIOUR, KNOWLEDGE, ATTITUDES OF GREEK ADOLESCENTS IN RELATION TO SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, ESPECIALLY HPV VIRUS (Abstract book page 79). 8th Congress on women’s Health and Disease. September 1-3 2011
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. SOLID PALPABLE LESIONS AND BREAST CANCER RISK IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: THE IMPORTANCE OF REGULAR CLINICAL BREAST EXAMINATION. (Abstract book page 152). 13th World Congress of the Menopause. June 8-11 2011
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. EFFECTS OF MENSTRUAL STATUS IN MAMMOGRAPHIC DIAGNOSTIC ACCURACY IN BREAST LESIONS (Abstract book page 152). 13th World Congress of the Menopause. June 8-11 2011
 • Vaidakis D., Makris GM, Zarkadas S., Katsaros Th., Ferenidou F. SEXUALITY IN ELDERLY WOMEN. (Abstract book page 201). 13th World Congress of the Menopause. June 8-11 2011
 • Zografos G.N., Georgiadou D.,Vaidakis D, Avlonitis S., Spyridakis J., Christopoulos G., Perysinakis H., Katseli A., Papageorgiou G. OPEN AND LAPAROSCOPIC SURGERY IN MALIGNANT ADRENAL TUMORS. 4th Workshop of European Society of Endocrine Surgeons. May 12 – 14, 2011
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M., Sykiotis K., Kassanos D., Salamalekis E,. Chrelias Ch. RADIAL SCARS: THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT OPTIONS IN YOUNGER PATIENTS WITH NON-PALPABLE LESIONS. 13th World congress on controversies in obstetrics gynecology and infertility. November 4-7 2010
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M.,Sarakinou E., Gialvalis D., Sykiotis K., Kassanos D, Chrelias Ch. THE EFFECT OF ADJUVANT TREATMENT ON PATIENTS UNDERGOING ONCOPLASTIC PROCEDURES AFTER RADICAL MASTECTOMIES. 13th World congress on controversies in obstetrics gynecology and infertility. November 4-7 2010
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M., Chrelias Ch., Sykiotis K., Kassanos D, Salamalekis E. RADIAL SCARS, OUR EXPERIENCE IN DIAGNOSES AND TREATMENT (280). 15th Congress of the European Socciety of surgical oncology. September 15-17 2010
 • Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M.,Sarakinou E., Gialvalis D., Chrelias Ch., Sykiotis K., Kassanos D. ONCOPLASTIC PROCEDURES: THE EFFECT OF ADJUVANT TREATMENT ON PATIENTS UNDERGOING ONCOPLASTIC PROCEDURES (D16). 12th Milan Breast Cancer conference. June 16-18 2010
 • Georgiadou D., Zografos G., , Tsipras I., Avlonitis S., Vasiliades G., Katopodi A., Vaidakis D., Patestos K.,Papastratis G. INTRAOPERATIVE MONITORING OF THE RECURRENT LARYNGEAL NERVE IN THYROID AND PARATHYROID SURGERY. INITIAL EXPERIENCE. New European surgical Academy (NESA) congress 2009, joined with the 5th Breast symposium. May 28-30 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Βαϊδάκης Δ., Χρύση Μ., Κουλούρα Α., Πανοσκάλτσης Θ. Μεταβολές στη φάση του οργασμού μετά από τη θεραπεία του γυναικολογικού καρκίνου: προοπτική μελέτη παρατήρησης. Χειρουργικές Εξελίξεις στη Γυναικολογική Ογκολογία & Ποιότητα Ζωής, 20-21/11/2015, Αθήνα.
 • Βαϊδάκης Δ., Κουλούρα Α., Χρύση Μ., Πανοσκάλτσης Θ. Μεταβολές στη σεξουαλικότητα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας μετά τη θεραπεία καρκίνου του μαστού: προοπτική μελέτη παρατήρησης. Χειρουργικές Εξελίξεις στη Γυναικολογική Ογκολογία & Ποιότητα Ζωής, 20-21/11/2015, Αθήνα.
 • Βαϊδάκης Δ., Συριστατίδης Χ., Τσέβης Κ., Χρέλιας Χ., Παπαντωνίου Ν.. Νεώτερα φάρμακα στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Μαίος 2015, Βόλος
 • Γουδέλη Χ, Καρρέρ ΠΔ, Βαϊδάκης Δ, Παραουλάκης Ι, Δανηλάτος Γ, Τερζάκης Ε. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΡΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 2o πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής λεμφολογικής εταιρίας
 • Γουδέλη Χ, Καρρέρ ΔΠ, Βαϊδάκης Δ, Παραουλάκης Ι, Δανηλάτος Γ, Τερζάκης Ε.Ο ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. 2o πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής λεμφολογικής εταιρίας
 • Βαϊδάκης Δ., Μεράκου Κ., Μπαρμπούνη Α., Μουρίκης Η., Πανοσκάλτσης Θ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ HPV. 1ο Πανελλήνιο διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας. Νοέμβριος 25-27 2011.
 • Zografos G., Vaidakis D., Georgiadou D., Katseli A., Avlonitis S., Spyridakis J., Perysinakis I., Meidanis Ch., Tsipras I. CONVERSION IN LAPAROSCOPIC SURGERY FOR BENIGN AND MALIGNANT ADRENAL TUMORS. 10o Συνέδριο λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής Μάιος 26-28 2011
 • Κοπανάκης Ν., Βασιλειάδης Γ., Κατσέλη Α., Γεωργιάδου Δ., Πατέστος K., Βαϊδάκης Δ., Ζωγράφος Γ. ΕΚΤΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ VI, VII ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΑΜΟΙΒΑΔΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΔΙΕΓΝΩΣΘΗ ΩΣ ΗΠΑΤΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ (AA465) 27th Panhellenic congress of surgery. International surgery forum November 24-27 2010
 • Georgiadou D., Zografos G., Vaidakis D., Avlonitis S., Katopodi A., Tzirakis E., Sioutos P., Drossos Ch., Lampropoulou P., Tsipras H. SWORDFISH BILL INJURY INVOLVING ABDOMEN AND VERTEBRAL COLUMN: AN UNUSUAL CASE REPORT (AA153). 27th Panhellenic congress of surgery. International surgery forum November 24-27 2010
 • Γεωργιάδου Δ., Ζωγράφος Γ., Βαιδάκης Δ., Αυλωνίτης Σ., Πατέστος Κ., Σπυριδάκης Ι., Καρακύκλας Δ. ΓΙΓΑΝΤΙΟ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ ΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (AA280). 27th Panhellenic congress of surgery. International surgery forum November 24-27 2010
 • Ζωγράφος Γ., Αυλωνίτης Σ., Κατσέλη Α., Βαϊδάκης Δ., Βασιλειάδης Γ., Κοπανάκης Ν., Χριστόπουλος Γ., Σπυριδάκης Ι., Παπαστρατής Γ.. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ (ΕΑ190). 27 Panhellenic congress of surgery. International surgery forum November 24-27 2010.
 • Ζωγράφος Γ., Αυλωνίτης Σ., Τσίπρας Η., Μάργαρης Η., Γεωργιάδου Δ., Κατωπόδη Α., Λάιος Ι., Βαϊδάκης Δ. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ (ΕΑ165). 27 International surgery forum November 24-27 2010.
 • Γεωργιάδου Δ., Ζωγράφος Γ., Βαϊδάκης Δ., Αυλωνίτης Σ,, Πατέστος Κ. , Σπυριδάκης Ι., Χριστόπουλος Γ., Περυσινάκης Η., Τσίπρας Η. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (ΕΑ069). 27 Panhellenic congress of surgery. International surgery forum November 24-27 2010.
 • Ζωγράφος Γ., Βασιλειάδης Γ., Κοπανάκης Ν., Aυλωνίτης Σ., Βαϊδάκης Δ., Καρούμπαλης Ι. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΩΜΑΤΟΣ (ΕΑ266). 27 International surgery forum November 24-27 2010.
 • Γεωργιάδου Δ., Ζωγράφος Γ., Βαϊδάκης Δ., Βασιλειάδης Γ., Αυλωνίτης Σ., Κατωπόδη Α., Λάιος Ι., Τσίπρας Η., Παπαστρατής Γ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΟΥ ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (39). 11ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων. Νοέμβριος 27-29 2009
 • Βαϊδάκης Δ. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΔΚΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ, στρογγυλή τράπεζα. Πρόεδρος: Ζωγράφος Γ., Δήμας Σ. 11ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων. Νοέμβριος 27-29 2009
 • Ζωγράφος Γ., Βαϊδάκης Δ., Βασιλειάδης Γ., Γεωργιάδου Δ., Αυλωνίτης Σ., Κατωπόδη Α., Πατέστος Κ.,Κατσέλη Α., Παπαστρατής Γ. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΩΜΑΩΝ (19) . 11ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων. Νοέμβριος 27-29 2009
 • Γεωργιάδου Δ., Ζωγράφος Γ., Βασιλειάδης Γ., Βαϊδάκης Δ., Αυλωνίτης Σ., Κατωπόδη Α., Λάιος Ι., Τσίπρας Η., Παπαστρατής Γ. ΕΠΑΝΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ (4). 11ο Πανελλήνιο συνέδριο χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων. Νοέμβριος 27-29 2009
 • Βαϊδάκης Δ., ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Στρογγυλή τράπεζα. Πρόεδρος: Μπεντενίδης Χ. 3ο Συνέδριο ‘’ Ο κοινωνικός λειτουργός στην ογκολογία’’. Ιούνιος 12-13 2009
 • Βαϊδάκης Δ., Κούκος Α., Ιορδανίδης Σ., Δεγαΐτη Μ., Κατσάρος Θ., Κραββαρίτου Μ. ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΓΟΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (002). 9ο πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 22-24 2009
 • Βαϊδάκης Δ., Ιορδανίδης Σ., Δεγαΐτη Μ., Κουρουμπάς Ε., Κραββαρίτου Μ. Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ, ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΑΓΟΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (016). 9ο πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 22-24 2009.
 • Κατσάρος Θ., Ιορδανίδης Σ., Βαϊδάκης Δ., Κουρουμπάς Ε., Κραββαρίτου Μ. Η ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΟΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (035). 9ο πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 22-24. 2009.
 • Βαϊδάκης Δ., Ιορδανίδης Σ., Κουρουμπάς Ε., Δεγαΐτη Μ., Κατσάρος Θ., Κραββαρίτου Μ. ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΑΓΟΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (076). 9ο πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 22-24. 2009.
 • Korres N., Kravvaritou M., Deska K., Vaidakis D., Pallanis E., Iordanidis S. Study of confrontation and transferring of patients after car accident in primary health care. 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο (49). Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. Study of the improvement of non-specialized doctors on confrontation and transportation of patients with multiple fractures (49). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. The Means of immobilization in primary health care of a remote insular area (422). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. The confrontation of shoulder dislocation in remote insular area in primary health care (88). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. Epidemiological data and characteristic in post menopausal women in remote insular area (447). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. The effects of osteoarthritis in knee join at particular professions (490). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. In primary health care, study of the possibilities confrontation of the most common muscular damages in remote insular area (220). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Vaidakis D., Deska K., Palli H., Grepari M. In primary health care study with patients with lower back pain and the consequences in everyday life (600). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Korres N., Karantana E., Mallidis E., Vaidakis D., Deska K. The confrontation and transportation of patients after car accidents in remote insular area (658). 33ο Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο. Μάιος 2-5 2007
 • Kravvaritou M., Korres N., Vaidakis D., Pallanis E., Metallidi E., Iordanidis S. Study of otitis media cases in medical center in area with increased touristic activities. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 25-27 2007
 • Korres N., Iordanidis S., Vaidakis N., Metallidi E., Grepari M., Kravvaritou M. Comparison of the behavior of the patients during the examination from specialized and non-specialized doctors in primary health care. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 25-27 2007
 • Korres N., Iordanidis S., Vaidakis D., Deska K., Grepari M., Kravvaritou N. Privation of future osteoporotic fractions in post menopausal women in remote insular area. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 25-27 2007
 • Korres N., Iordanidis S., Vaidakis D., Deska K., Grepari M., Kravvaritou M. Prevention of unnecessary use of non steroidal antinflammatory drugs in primary health care. 7ο Πανελλήνιο συνέδριο προληπτικής ιατρικής. Ιανουάριος 25-27 2007