ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ

 • Επιμελήτρια-Υπεύθυνη εξωτερικών ιατρείων Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Συνεργάτιδα του Λαπαροσκοπικου-Ρομποτικού τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εξειδίκευση

 • Λαπαροσκοπικη Χειρουργική
 • Γυναικολογική Ογκολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • ‘Ογκοι ωοθηκών και Κύηση (MSc)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Επιμελήτρια “Ευρωκλινική Αθηνών”, από 2015 – 2016 και από 2019-σήμερα
 • Συνεργάτιδα Λαπαροσκοπικού-Ρομποτικού τμήματος , “Ευρωκλινική Αθηνών”, 2018-σήμερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων, (2005)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Γυναικολογία- Μαιευτική, (2015)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Fellowship στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική-Υστεροσκοπηση, World Laparoscopy Hospital, Ινδια,(2016)
 • Fellowship στη Ρομποτικη Χειρουργικη, World Laparoscopy Hospital, Ινδία, (2016)
 • Fellowship στη Γυναικολογική Ογκολογία, Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Leuven, Βέλγιο (2016)
 • Fellowship στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική,Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Clermont-Ferrand, Γαλλια (2017)
 • Εκπαιδεύτρια στο C.I.C.E (Centre Internationale de chirurgie Endoscopique) του Clermont-Ferrand, Γαλλία (2017)
 • Fellowship στη Γυναικολογική Ογκολογία, Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Sacro Cuore-Gemelli, Ιταλία (2017-2018)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Master of Science στην παθολογία της Κύησης
 • Fellow of International College of Robotic Surgeons
 • D.E.S. (diplôme d’études spécialisées en France)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Aγγλικά
 • Γαλλικά

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΤΙΤΛΟΙ

 • Αναπλ. Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο European Institute of Oncology (EIO), Umberto Veronesi Foundation, Milan
 • Υπότροφος χειρουργός στο τμήμα Χειρουργικής Μαστού στο European Institute of Oncology (EIO), Milan

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εξειδίκευση:

 • Χειρουργική Ογκολογία Μαστού
 • Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού
 • Νεότερες τεχνικές στον εντοπισμό και τη διαχείριση μη ψηλαφητών όγκων του μαστού
 • Ρομποτική χειρουργική

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Χειρουργική Ογκολογία Μαστού
 • Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία στη Χειρουργική Μαστού
 • Τοπικά-προχωρημένος καρκίνος του μαστού
 • Καρκίνος του μαστού στην κύηση και γαλουχία
 • Κληρονομικός καρκίνος-Γονιδιακές μεταλλάξεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού Ευρωκλινική Αθηνών (2019-σήμερα)
 • Χειρουργός Μαστού , Fellow European Institute of Oncology (EIO) Milan (2016-σήμερα)
 • Χειρουργική Μαστού , Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» ,στα πλαίσια της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής (2011-2013)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ιατρική Σχολή , Università degli studi di Perugia, Ιταλία (2007)

MΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Χειρουργική Μαστού , European Institute of Oncology (EIO), Milan (2017-σήμερα)
 • Ρομποτική χειρουργική μαστού, European Institute of Oncology (EIO), Milan (2019-σήμερα)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Post-Doctoral Research Fellowship- European Institute of Oncology, Umberto Veronesi Foundation, Milan.
 • Fellowship in Breast Surgery-European Institute of Oncology, Milan
 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Tίτλος Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, Αθήνα

The Centre operates under the Cyprus National Health Care System (Gesy).

The Centre serves the primary health care needs of the University of Nicosia community and the local population. It is a model primary care centre providing high quality services based on an internationally recognized system of a comprehensive, holistic and evidence-based approach to primary care practice. The Centre also serves as a training ground for the Medical School’s programmes.