ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΤΡΑΣΟΓΛΟΥ

ΤΙΤΛΟΙ

 • Επιμελήτρια-Υπεύθυνη εξωτερικών ιατρείων Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Συνεργάτιδα του Λαπαροσκοπικου-Ρομποτικού τμήματος της Ευρωκλινικής Αθηνών

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εξειδίκευση

 • Λαπαροσκοπικη Χειρουργική
 • Γυναικολογική Ογκολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • ‘Ογκοι ωοθηκών και Κύηση (MSc)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Επιμελήτρια “Ευρωκλινική Αθηνών”, από 2015 – 2016 και από 2019-σήμερα
 • Συνεργάτιδα Λαπαροσκοπικού-Ρομποτικού τμήματος , “Ευρωκλινική Αθηνών”, 2018-σήμερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων, (2005)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 • Γυναικολογία- Μαιευτική, (2015)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Fellowship στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική-Υστεροσκοπηση, World Laparoscopy Hospital, Ινδια,(2016)
 • Fellowship στη Ρομποτικη Χειρουργικη, World Laparoscopy Hospital, Ινδία, (2016)
 • Fellowship στη Γυναικολογική Ογκολογία, Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Leuven, Βέλγιο (2016)
 • Fellowship στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική,Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Clermont-Ferrand, Γαλλια (2017)
 • Εκπαιδεύτρια στο C.I.C.E (Centre Internationale de chirurgie Endoscopique) του Clermont-Ferrand, Γαλλία (2017)
 • Fellowship στη Γυναικολογική Ογκολογία, Πανεπιστημιακο Νοσοκομείο του Sacro Cuore-Gemelli, Ιταλία (2017-2018)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Master of Science στην παθολογία της Κύησης
 • Fellow of International College of Robotic Surgeons
 • D.E.S. (diplôme d’études spécialisées en France)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 • Aγγλικά
 • Γαλλικά

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΤΙΤΛΟΙ

 • Αναπλ. Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο European Institute of Oncology (EIO), Umberto Veronesi Foundation, Milan
 • Υπότροφος χειρουργός στο τμήμα Χειρουργικής Μαστού στο European Institute of Oncology (EIO), Milan

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εξειδίκευση:

 • Χειρουργική Ογκολογία Μαστού
 • Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού
 • Νεότερες τεχνικές στον εντοπισμό και τη διαχείριση μη ψηλαφητών όγκων του μαστού
 • Ρομποτική χειρουργική

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Χειρουργική Ογκολογία Μαστού
 • Διεγχειρητική Ακτινοθεραπεία στη Χειρουργική Μαστού
 • Τοπικά-προχωρημένος καρκίνος του μαστού
 • Καρκίνος του μαστού στην κύηση και γαλουχία
 • Κληρονομικός καρκίνος-Γονιδιακές μεταλλάξεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια Χειρουργικής Κλινικής Μαστού Ευρωκλινική Αθηνών (2019-σήμερα)
 • Χειρουργός Μαστού , Fellow European Institute of Oncology (EIO) Milan (2016-σήμερα)
 • Χειρουργική Μαστού , Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας» ,στα πλαίσια της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής (2011-2013)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πτυχίο Ιατρικής
 • Ιατρική Σχολή , Università degli studi di Perugia, Ιταλία (2007)

MΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Χειρουργική Μαστού , European Institute of Oncology (EIO), Milan (2017-σήμερα)
 • Ρομποτική χειρουργική μαστού, European Institute of Oncology (EIO), Milan (2019-σήμερα)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Επίκουρη Καθηγήτρια Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Post-Doctoral Research Fellowship- European Institute of Oncology, Umberto Veronesi Foundation, Milan.
 • Fellowship in Breast Surgery-European Institute of Oncology, Milan
 • Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Tίτλος Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, Αθήνα