ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

Η εγκυμοσύνη εκτός από μια ευχάριστη στιγμή στην ζωή μιας γυναίκας είναι και μια περίοδος άγχους

Στόχος

Η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση και αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων (link: Παθολογία κύησης)  που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περίοδο της κύηση του τοκετού και της λοχείας.

Η παρακολούθηση της κύησης πραγματοποιείται βάση των πιο επικαιροποιημένων διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών (Link: παρακολούθηση κύηση)