ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Η σωστή και η συνεχείς ενημέρωση/εκπαίδευση είναι το κλειδί στην αγωγή και προαγωγή της υγείας.

Η προστασία από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια υγιή και ευχάριστη σεξουαλική ζωή.

Σκοπός των προγραμμάτων προστασίας από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Είναι:

  • η εκπαίδευση της γυναίκας για τις διαθέσιμες μεθόδους προστασίας από τις συγκεκριμένες λοιμώξεις καθώς και
  • ο έγκαιρός εντοπισμός των συμπτωμάτων

Στόχος

  • Εξατομίκευση των τρόπων προστασίας από τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα
  • Μείωση της επίπτωσης, του επιπολάσμού και επιπλοκών των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Που απευθύνεται:

  • Σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας (πριν ή μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής)

Σχεδιασμός:

  • Επίσκεψη στο ιατρείο, εκπαίδευση, συζήτηση και εξατομίκευση (60 λεπτά)
  • Αποστολή υλικού (βίντεο και κείμενα) μέσω e-mail ανά τακτά χρονικά διαστήματα