ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

Η σεξουαλική επαφή (κολπική ή πρωκτική) αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο μετάδοσης για τους ιούς HPV. Άλλοι τρόποι σεξουαλικής επαφής (τριβή των γεννητικών οργάνων με το χέρι ή με τη στoματο-γεννητική επαφή) είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε φλεγμονή, εφόσον υπάρχουν ρήξεις στο επιθήλιο και μείωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος (θεωρούνται σπανιότεροι τρόποι μετάδοσης) (πίνακας 1.2).

Πίνακας 1.2: Τρόπος μετάδοσης των γεννητικών ΗPV.

1)  μεγαλύτερη πιθανότητα μετάδοσης

κολπική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό

πρωκτική σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό

2) μικρότερη πιθανότητα μετάδοσης

με κολπική ή πρωκτική επαφή με προφυλακτικό

με στοματογεννητική επαφή

με τριβή της γεννητικής χώρας με γεννητικά όργανα

με μολυσμένα αντικείμενα, ή δάκτυλα.

3) πολύ μικρή πιθανότητα μετάδοσης

από κοινή χρήση πετσετών

4) καμία πιθανότητα μετάδοσης

από κάθισμα της τουαλέτας

από πόμολα, χειρολαβές, βρύσες κτλ.

από κατοικίδια ζώα

Το DNA των ιών  HPV έχει ανευρεθεί σε αντικείμενα στο περιβάλλον (είδη υγιεινής, πόμολα κτλ.) Δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως, επιστημονικά αυτός ο τρόπος μετάδοσης από άψυχα αντικείμενα, παρότι έχουν αναφερθεί κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μη σεξουαλικής μετάδοσης. Σε γυναίκες που αναφέρουν ότι δεν έχουν ολοκληρωμένες σεξουαλικές σχέσεις το  DNA του HPV ανευρίσκεται σε ποσοστό μικρότερο από 2% [Μορτάκης 2007].

Μόλυνση μπορεί να προέλθει και σε κάθετη μετάδοση. Η περιγεννητική  μετάδοση του ιού HPV από μια πάσχουσα μητέρα στο νεογνό της φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί. Σε αυτό συνηγορεί (1) η εύρεση του ιού HPV στο στοματικό βλεννογόνο και το λάρυγγα νεογέννητων, (2) αντισώματα κατά του ιού στον ορό του αίματος παιδιών, (3) καθώς και DNA του ιού στο αμνιακό υγρό [Pakarian et al, 1994]. Στον τρόπο αυτό μετάδοσης συνηγορούν και μελέτες ταυτοποίησης των στελεχών του ιού σε μητέρα και νεογνά [Cason et al 1996].

 

Μοιραστείτε το: